Keresztyén lelkigondozás

Isteni Erőforrás

Keresztyén Lelkigondozás

„...meghallgattál, bátorítottál engem...” Zsoltár 138,3

Jánost egy örökösen aggodalmaskodó emberként ismerte minden barátja. Egy nap István meglátta aggodalmaskodó barátját, amint az örömtől eltelve sétált az utcán, s közben fütyörészett és dudorászott egy hatalmas mosollyal az arcán. Úgy tűnt, mint akinek a világon nincs semmi gondja. István alig hitt a...

Lehet egy félelem jó, hasznos, sőt egyenesen kívánatos? Bagoly Gyula lelkipásztor erre a kérdésre a Szentírásból érvelve határozott igennel felel. Istennek egy olyan értékes ajándékára hívja fel a figyelmünket, amely minden Krisztus-hívő szívét megdobogtatja. Ez nem más, mint az istenfélelem „g...

Már hitvalló elődeink is szembesültek világjárványokkal, ahogy erről Komáromi Csipkés György (1628-1678) puritán református lelkipásztor 1661-ben, a debreceni pestisjárvány idején elhangzott igehirdetései is tanúskodnak.

Az ekkor keletkezett Pestis pestise c. könyv egyik prédikációjának vá...

„Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.” (Péld 25,28) A bibliai időkben a városfalak jelentették...

Sok ember küszködik olyan problémákkal, amelyekről nagyon kevesen vagy talán senki nem tud. Mégis ezek megoldásához nem kéri senki segítségét, hanem beletörődve mondja ki:

– Én már így halok meg!

Nos, ez az írás ebben kíván segítséget nyújtani. Megoldásokat kínál a keresztyén világnézet alapján.

Ez a szó a Galatabeliekhez írott levél 5. fejezetének a 22. verse, eredeti szövegében görög nyelven íródott.

A béketűrést * visszaadó szó j...