Van-e békességed?

Van-e békességed?

Sikó Mihály

békesség

„Jobb a száraz falat, mellyel békesség jár, mint a levágott jószággal teli ház, melyben viszálykodás van.” (Példabeszédek 17,1)

„Jobb az egy teli marokra való nyugalommal, mint a két teli marokra való nagy fáradozással és szélkergetéssel.” (Prédikátor 4,6)

Ezek az igeversek arról tanúskodnak, hogy jobb a csendesség, békesség, mint a háborúság; jobb a nyugalom, mint a lelki gyötrelem. Jobb a szegénység békességgel, mint a gazdagság békétlenséggel; jobb a kevesebb, ha van nyugalom, mint a több, ha nyugtalanság van. Figyelem! A Biblia nem a szegénységet dicsőíti, s nem azt mondja, hogy a szegénység az, ami igazán békességet hoz, csak azt mondja, hogy könnyebben el lehet viselni a szegénységet is, ha békesség van, mint a gazdagságot, ha nincs békesség. Jobban szeretjük a csendet, mint a zajt, a nyugalmat, mint a nyugtalanságot. Nem hallottam még olyan embert, aki a zaj és a háború után vágyódott volna. Vannak, akik könnyen okoznak háborúságot, békétlenséget családon belül, de nem hinném, hogy ezek a személyek szeretnék a békétlenséget. Szívesebben lakunk egy olyan házban, ahol a családtagok egyetértésben vannak, ahol a szomszédok békességgel vannak egymással. Mindenki egy nyugodtabb, csendesebb életre vágyik, s úgy tűnik, hogy nem találjuk ennek a békességnek a forrását.

Egyre több olyan lelki terápiát hirdetnek és keresnek az emberek, amely valamiféle lelki békét, harmóniát ígér, egyre nagyobb a kereslet az ilyen jellegű „lelki gyakorlatokra”. Az emberek szeretnének békességet belül és kívül egyaránt. „Bort, búzát, békességet” – mondja az újévi jókívánság is. Mert ha nincs békesség, akkor minden egyéb értékét veszti.

Nos, keressünk három kérdésre választ: mi a békesség, hányféle békesség van és mi a békességnek a forrása?

I. Mi a békesség?

Milyen fogalmak jutnak eszünkbe, ha békéről, békességről hallunk? Ilyenek, mint: nyugalom, csendesség, összhang, egyetértés. Mert erről szól a békesség, a nyugalomról, lelki harmóniáról, összhangról, csendről.

Milyen fogalmak jutnak eszünkbe, ha békétlenségről hallunk? Ilyenek, mint: nyugtalanság, háborgás, diszharmónia, egyenetlenség, nézeteltérés, háború, lázongás, elégedetlenség, zaklatottság, stb. Hiszen erről szól a békétlenség.

Segítenek a görög és héber szavak ennek megértésében:

  • héberben a békesség – vagy salom – kifejezés azt jelenti, hogy minden a maga helyén van. Akkor rendezett viszonyok vannak a családtagok között, vagyis mindenki a maga helyén van: a férj, a feleség, a gyerek. Nem összevisszaság uralkodik a szívben, hanem rend van. A rendezetlenség a békesség ellentéte.
  • görögben a békesség kifejezést egy igéből (eiró) eredeztetik, ami annyit jelent, mint össze- vagy egybekapcsolni. A békesség két ember közötti összekapcsolódást is jelent ilyen értelemben.

Tehát a békesség összekapcsolódást jelent egyrészt, másrészt azt, hogy a dolgok a helyükön vannak.

Ha békétlen vagyok, a dolgok nincsenek rendben, nincsenek a helyükön. Ha békétlenség van egy családban, az összekapcsolódás hiányzik, vagyis valami ezt az összekapcsolódást megrontja, megakadályozza. A békesség a nyugalom és csend állapota, amit semmiféle esemény vagy izgalom nem zavar meg.

Van-e békességed, van-e rend az életedben? Hiszen gondolhatjuk, hogy rendben van minden, de közben mégsem. Van-e összhang benned? Vagy sokszor úgy érzed, mintha meghasonlásban, zavarodottságban élnél, és a gondolataid nem kapcsolódnak egymásba, hanem sokszor egymás ellen harcolnak benned? Van-e harmónia az életedben? Milyen a te életed zenéje, harmonikus vagy diszharmonikus? Olyan mintha egy klasszikus darabot hallgatnál, vagy egy 21. századi modern zenedarabot, amely tele van disszonanciával, összhang nélküliséggel, s legszívesebben kikapcsolnád?

Nos, mint látjátok, ha békességről, összhangról beszélünk, akkor rendről, szabályról, törvényszerűségről és igazságról is kell beszélnünk. Ahhoz, hogy az életünk békességben legyen, bizonyos törvényhez, igazsághoz alkalmazkodnia kell. Minél inkább alkalmazkodik az igazsághoz, a törvényhez, annál nagyobb az összhang, a békesség. Ez az igazság pedig, ami Istentől származik, a Biblia.

S ebből már azt is láthatjuk, hogy miért nincs összhang, miért zaklatottak az emberek. Azért, mert nincsenek összhangban a Teremtő Istenükkel és az Ő törvényével. Minden békétlenség, háborúság, nyugtalanság, rendetlenség az Istentől és az Ő törvényétől való elidegenedésnek a következménye, amit úgy nevezünk, hogy BŰN.

II. Hányféle békesség van?

Kétféleképpen kategorizálhatjuk a békességet:

  1. külső és belső békesség (vagy objektív és szubjektív békesség);
  2. igaz és hamis békesség.

1. Külső és belső békesség

A belső az, amit én érzek magamban; a külső az, ami a környezetemben van. Lehet például háború az országban, s lehet ugyanakkor békesség az én lelkemben. Lehet az, hogy az országban nincsenek rendben a dolgok, de az én lelkemben rendben vannak. De az is lehet, hogy kívül rendben vannak a dolgok, de belül zavargások, nyugtalanságok vannak.

2. Hamis és igaz békesség

A hamis nyugalmat, békességet legtöbbször három dolog termeli:

  • Tudatlanság. Lehet valaki a legnagyobb nyugalomban, miközben a csónakja egy szakadék felé közeledik, amiről ő nem tud. Igazából neki megvolna a nyugtalanságra az oka, ő mégis nyugodt. Ez hamis békesség, hamis nyugalom. Lehetek nyugodt úgy is, ha halálos kór lakozik testemben, amiről én nem tudok, de ez a valós helyzet ismerete nélküli, indokolatlan nyugalom. Pl. Ha bűnös vagyok, akinek meg kell állnom egy napon Isten ítélő széke előtt, s nem vagyok felkészülve erre a találkozásra, sőt nem is tudom, hogy lesz egy ilyen találkozás, békességem lehet, de ez a nyugalmam hamis békesség, a tudatlanságomnak a nyugalma.
  • Önámítás. Az ember szereti elhitetni magával, hogy a dolgok a legnagyobb rendben vannak. Erre jó eszköz az úgynevezett vallásosság, amelyben az ember némi vallásos cselekedeteknek eleget téve megnyugtatja magát. Ebben az esetben a békesség nem Istentől jön, hanem önmagától. Vétkezek, teszek valami külső cselekedetet, elmondok egy miatyánkot, s úgy gondolom, a dolgok a legnagyobb rendben vannak. Félrevezetem a lelkiismeretemet, amely nyugtalanít engem.
  • Közömbösség. Az érdektelenség szintén tud termelni valamiféle nyugalmat, békességet. Nem érdekel, hogy vannak-e szabályok, törvények; nem érdekel, hogy van Isten vagy nincs, én nyugodt vagyok a bűnben. „Békességem lesz akkor is, ha szívem gondolata szerint járok” (5 Mózes 29,19) Ez is egyfajta békesség, de ez egy öngyilkos békesség.

Konklúzió: a tudatlanságból, önámításból és közömbösségből származó hamis békesség nyomorúsághoz és halálhoz vezet. Azok az emberek kárhoznak el, akik sohasem voltak nyugtalanok az ő bűneik miatt. A Bibliában van egy történet a szegény Lázárról és a gazdagról. Lázár üdvözült, a gazdag elkárhozott. De ez a gazdag sohasem nyugtalankodott a lelkének állapota miatt. A Nóé idejében élt emberek is nagy nyugalommal éltek bűneikben, miközben Noé bárkát épített, de ez a nyugalmuk halálukat eredményezte.

Ne elégedj meg a hamis békességgel! Ez egy igazi fájdalmat, kárhozatot fog szülni. Jobb, ha megtudod most lelkednek valós állapotát, minthogy akkor ébredj fel, amikor a gazdag, s már késő.

Igazi békesség

Először, Istennel kapcsolatos. Az igazi békesség egy Istennel való egybekapcsolódást jelent, más szóval egy Istennel való kapcsolatot. Nincs igazi békesség, összhang, nyugalom az Istennel való összhang nélkül. A lelki nyugtalanság és külső háborúság eredendő oka az Istennel való diszharmóniából fakad.

Emlékezzünk!!! Az ember akkor veszítette el békességét, nyugalmát, amikor az Isten törvényét áthágta és evett a tiltott fáról. Akkor először az ember életében megjelent a félelem, a nyugtalanság. Ami eddig össze volt kapcsolva, most szétszakadt.

Az igazi békesség tehát nem más, mint az Istennel és Igéjével való összhang. Azért nincs igazi békességünk, mert nem vagyunk harmóniában Istennel.

Másodszor, a szubjektív békesség előfeltétele egy objektív békesség. Az igazi békesség kívülről jön, s nem belülről. Felülről és nem alulról. Istentől, nem embertől.

Harmadszor, megelőzi egy biblikus nyugtalanság. Nem láttam még embert, aki úgy jutott volna békességre, hogy nem tapasztalta volna meg előbb a nyugtalanságot. Oly kevés ember van, aki a bűn miatt nyugtalan. De enélkül a nyugtalanság nélkül nem lehet elnyerni az igazi jutalmat, békességet.

III. Mi az igazi békesség forrása?

Isten az igazi békesség forrása. A világ is tud adni valamiféle békességet, úgy, hogy elbódít, félrevezet, tudatlanságban tart. A pénz, a siker, a karrier, ezek mind tudnak ideiglenes és hamis békességet adni. De nem ezt keressük. „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!” (János 14,27) Akkor vannak rendben és helyén a dolgok az életemben, ha az Istennel való kapcsolatom a helyén van és rendben van. Nem jóga tanfolyamra kell beiratkoznunk, hogy belső harmóniánkat elnyerjük, hanem Istenhez kell beiratkoznunk egy tanfolyamra, hogy elvegye tőlünk először a mi tudatlanságunkból, önigazultságunkból és közömbösségünkből származó békességünket, és megajándékozzon minket igazi, felülről jövő békességgel, ami minden más békesség alapja és forrása.

Mit kell tenni tehát? Ki kell békülni az Istennel! Minden bűnnel Isten haragját vonjuk magunkra. Amíg bűneinkben élünk, addig nem vagyunk összhangban Istennel. Ki békít meg engem Istennel? Jézus Krisztus. Ő a békesség fejedelme, aki azért jött, hogy a szent Istent kibékítse a bűnös emberrel. „Békességünknek büntetése rajta van” – írta az egyik ószövetségi próféta Krisztus előtt 700 évvel. Krisztus a békéltető, aki engesztelő áldozatával, halálával eltörli bűneinket, és Isten haragját kiengeszteli.

Hogyan békülhetek meg Istennel? ** Hit által. Meg kell vallanom bűneimet, és hinnem kell Krisztus áldozatában, hogy Ő értem is, az én bűneimért is szenvedett, hogy én Istenhez tartozhassam és békességem lehessen az Ő áldozata által. Kérjük a Krisztus békességét, hogy érvényes legyen ránk is: „Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen!” Ámen.

** Amennyiben elfogadna lelkigondozói támogatást, jelezze ez irányú igényét a +36 30 194 8814-es telefonszámon vagy az istenieroforras@gmail.com címen!


Előző bejegyzés Következő bejegyzés