Az öröm hét forrása

Az öröm hét forrása

öröm

„…fölöttébb nagy az örömöm minden nyomorúságunk ellenére.” (2Kor 7,4)

Pállal kapcsolatban az a rendkívüli, hogy hihetetlenül tartós volt az öröme, miközben dolgai nagyon nem jól mentek.

Honnan jön ez az öröm?

1) Legelőször is Jézus tanította: „Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek benneteket az emberek... Örvendezzetek azon a napon és ujjongjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben...” (Lk 6,22-23) A Jézusért vállalt szenvedések a mennyei jutalmat ígérik, amely sokkal hosszabb ideig tart, mint a földi szenvedés.

2) Másodszor a Szentlélektől jön, nem a mi erőfeszítéseinkből, vagy családi neveltetésünkből fakad. „A Szentlélek gyümölcse... öröm.” (Gal 5,22) „...a sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét.”(1 Thessz 1,6)

3) Harmadszor az Isten országához való tartozásból fakad. „Mert Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm.” (Róm 14,17)

4) Negyedszer az Istenben való hit által van. „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel.”(Róm 15,13) „Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre.” (Fil 1,25)

5) Ötödször abból fakad, hogy Jézus a mi Urunk. „Örüljetek az Úrban mindenkor.” (Fil 4,4)

6) Hatodszor azon hittársak kemény munkálkodásából fakad, akik segítenek, hogy inkább ezekre a forrásokra összpontosítsunk, mintsem a csalfa körülményektől függjünk. „Mi munkatársai vagyunk örömötöknek.” (2Kor 1,24)

7) Hetedszer a megpróbáltatások megszentelő hatásából fakad.

„Örvendezünk megpróbáltatásaink közepette, tudván, hogy a megpróbáltatás állhatatosságot eredményez, és az állhatatosság kipróbáltságot terem, a kipróbáltság pedig reménységet szül.” (Róm 5,3)

Ha még nem vagyunk olyanok, mint Pál („csordultig vagyok örömmel”), arra hív, hogy olyanokká legyünk: „Legyetek az én követőim, mint ahogy én is követője vagyok Krisztusnak.” (1Kor 11,1) Ez a legtöbbünk számára buzgó imádságra való felhívás, mivel a Szentlélekben való örömteli élet egy természetfeletti forrásból fakadó lét.

Fordítás innen: desiringgod.org


Következő bejegyzés