A Lélek gyümölcse: Béketűrés

A Lélek gyümölcse: Béketűrés

türelem
forrás: Keskeny Út 2011. januári száma

Ez a szó a Galatabeliekhez írott levél 5. fejezetének a 22. verse, eredeti szövegében görög nyelven íródott.

A béketűrést * visszaadó szó jelentése első sorban arra mutat rá, ahogyan Isten az Ő népéhez, illetve az emberekhez viszonyul. Ugyanakkor van egy másik jelentése is, ami az eseményekben való viselkedésünkre vonatkozik. Alapvetően, mint minden Szentlélek által munkált gyümölcs, ez is Isten tökéletes tulajdonságából fakad. Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy mit jelent türelmesnek lenni:

Hosszútűrés **

A hosszútűrés, a görög makrotümia értelme, hogy hosszan türtőztetjük magunkat, és nem adunk helyet a haragnak, ha személyek részéről kellemetlenség ér. A hosszútűrés nem passzív megadás, hanem buzgóságos cselekedet.

1. Könyörületességben – Mt 18,27, 1Kor 13,4. A Szentírásban egyes helyeken a hosszútűrés össze van kapcsolva a könyörülettel, ami világosan kifejezi, hogy Isten könyörülő magatartása nélkül mi sem lehetünk hosszútűrők. Alapvetően azért adunk helyet sokszor a haragnak, mert nem tudjuk elviselni, ha valaki vetkezik ellenünk. De gondoljuk meg, hogy Isten milyen sok bűnünket bocsátja meg az Ő kegyelméből! Milyen sokáig hordoz, mielőtt megtérnénk! Könyörül rajtunk, nem akar elvetni, azt akarja, hogy mi is könyörületesek legyünk, és ilyen lelkülettel hordozzuk a körülöttünk levőket.

2. Alázatban – Ef 4,2. Gyakran nem akarunk megbocsátók és elnézők lenni, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, illetve mi pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk. Még keresztyén házasságokban is találkozunk olyan esettel, amikor a feleség nem veti alá magát a férjének, mert meg van győződve arról, hogy az ő döntése a jobb. Másik sajnálatos dolog, amikor nem vetjük alá magunkat Isten szuverén akaratának. Nem fogadjuk el, hogy az eseményeket az Ő tökéletes gondviseléséből legjobban rendeli. Gondoljunk arra, hogy Isten mindig a legjobbat akarja az övéinek, és ezt örömmel es hálával fogadhatjuk Tőle.

3. Elszenvedvén egymást szeretetben – Ef 4,2. A szeretet képes arra, hogy tudatosan vállalja a szenvedést. Ahhoz, hogy valaki elszenvedhessen egy másik embert szeretetben, tudnia kell: neki is milyen sokat bocsátottak meg, illetve néztek el. Emlékezzünk rá, hogy Mennyei Atyánk milyen nagy szeretetben hordoz minket naponta!

Kitartás

A második jelentése a görög nyelvben a hüpomoné, ami magyarul úgy adható vissza, mint felülkerekedni, állhatatosnak maradni, kitartani, győzedelmeskedni a próba felett. A türelem a nekünk nem tetsző események, illetve a szenvedés tudatos hordozása. Alapvetően a próbák, a szenvedések, a kellemetlen események ellenkeznek a természetes vágyainkkal, ezért legtöbbször fájdalmat, sírást, haragot, vádat szülnek. De Szentlélek munkálja, hogy meglássuk, ezek is a javunkra vannak (Rom 8,28). A türelem gyakorlása azt is jelenti, hogy Istent akarom dicsőíteni minden esemény közepette. Neki akarok engedelmeskedni még akkor is, ha az események miatt ez szinte lehetetlennek látszik. Nem morgolódom, hanem elfogadom legbölcsebb rendelését. Nem lázadok, hanem felismerem, hogy ama bizonyos helyzet kirendelésével értem cselekedett.

Sokan kérdezik: – Miben van javamra ez a próba? –, mert sok közülük teljesen értelmetlennek tűnik. Meg kell látnunk, hogy a béketűrésünk azt jelenti: hisszük, hogy ez az esemény a javunkra van, és ezért Istent akarjuk dicsőíteni. A béketűrő nem az okokat keresi – bár esetenként Isten még azt is feltárja kegyelmesen –, hanem kutatja Isten akaratát és buzgólkodik annak megcselekvésében. Természetesen fáj a próba, sőt sokszor erőnk felettinek érezzük, de kiálthatunk a szabadulásért. Ez nem jelenti azt, hogy türelmetlenek vagyunk, csak azt, hogy emberekként szenvedünk, rettegünk, és Hozzá kiáltva szeretnénk mindvégig kitartani.

A béketűrés jelent tehát sok bűnnel való harcot, küzdelmet fájdalmakkal, de jelent győzelmet is engedelmesség által és Isten szerető gondviselésében való bizalommal. A béketűrő tudja, hogy a szenvedés véges, és Isten mindig megadja a kimenekedést. Ez erőt ad, hogy kitartson, ameddig megérkezik a szabadulás – 2Kor 4,17, 1Kor 10,13.

* Megjelent a Keskeny Út 2011. januári számában

** A Revideált Károli Biblia (Veritas) – hosszútűrésnek fordítja


Előző bejegyzés Következő bejegyzés