Keresztyén lelkigondozás

Isteni Erőforrás

Keresztyén Lelkigondozás

„...meghallgattál, bátorítottál engem...” Zsoltár 138,3

Már hitvalló elődeink is szembesültek világjárványokkal, ahogy erről Komáromi Csipkés György (1628-1678) puritán református lelkipásztor 1661-ben, a debreceni pestisjárvány idején elhangzott igehirdetései is tanúskodnak.

Az ekkor keletkezett Pestis pestise c. könyv egyik prédikációjának vá...